Pomoc i gwarancja

Pierwszą gwarancję na produkt daje solidność korporacyjna Bruno Folcieriego.

Usługa assistance jest gwarantowana na całym świecie dzięki wyspecjalizowanemu i wysoko wykwalifikowanemu personelowi, który z powagą i terminowością poradzi sobie z każdym rodzajem interwencji, wspieranym przez duży magazyn dedykowany dostawom części zamiennych.
WŁOSKA
JAKOŚĆ
od 1946 roku