GRANULATORY TWORZYW SZTUCZNYCH Film pokonsumencki

WŁOSKA
JAKOŚĆ
od 1946 roku